۲۱ آذر

با ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ از سوی دولت به مجلس، هزینه تعویض پلاک خودرو با ۳۰ هزار تومان افزایش به ۱۰۰ هزار تومان رسید.

در جدول شماره ۱۶ تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره (۵) آمده است:

هزینه تعویض پلاک خودرو مبلغ ۱۰۰ هزار تومان
هزینه تعویض پلاک موتورسیکلت مبلغ ۲۵ هزار تومان
هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند ۲۰ هزار تومان
جریمه تعویق در تعویض گواهینامه فاقد اعتبار به ازای هر سال مبلغ ۷۵۰۰ تومان

دیدگاه بگذارید